Как знаем, че PrEP работи?

Доказателства за употребата на PrEP от различни мащабни проучвания.

PrEP съветите ни се базират на доказателства от клинични проучвания, проведени в множество държави по света. В тях участват учени, изследователи и хиляди доброволци.

Проучванията разглеждат как PrEP защитава различни групи хора, приемащи различни дози PrEP.

Доказателствата от тези проучвания показват, че PrEP е значителен пробив в борбата срещу ХИВ.

PrEP ти дава почти 100% защита от ХИВ, ако го приемаш според указанията.

Новаторски са и резултатите от проучването PARTNER 2, публикувани през юли 2018 г. Те потвърждават, че НЕоткриваем = НЕпредаваем както за гей мъже, така и за хетеросексуални.

Хора с ефективна терапия на ХИВ и неоткриваем вирусен товар не могат да предадат вируса.

История на изследванията за PrEP

Нов начин за намаляване на риска: iPrEx Study 2010

Проучването iPrEX показва, че PrEP може да бъде нов начин за намаляване на риска от заразяване с ХИВ при гей мъже.

Тествана е доза от 1 таблетка PrEP всеки ден при хора с висок риск от инфекция.

В него участват близо 2 500 мъже, които правят секс с мъже, както и 29 трансполови жени. Доброволците са в Бразилия, Еквадор, Перу, Южна Африка, Тайланд и САЩ.

Проучването е рандомизирано и контролирано. Участниците се разпределят на случаен принцип в:

Участниците не знаят в коя група се намират, нито пък хората, ръководещи проучването. Този подход означава, че мненията на хората или пристрастието им не влияят на резултатите.

iPrEX довежда до използването на PrEP в САЩ.

iPrEx също включва:

Защита за транс жени: iPrex-OLE 2014

iPrex-OLE е продължение на iPrEx. То дава информация за безопасността на PrEP и разглежда поведението на хората, които приемат PrEP продължително време.

Заключенията показват, че PrEP защитава трансполовите жени, ако се приема според указанията.

iPrEX-OLE е открито проучване. Това означава, че участниците и изследователите са знаели, че приемат PrEP, а не плацебо.

PrEP работи в реална среда: PROUD Study 2015

PROUD доказва, че ежедневната доза PrEP е високоефективна в реална среда.

Участниците знаят, че приемат PrEP и не увеличават рисковото си поведение.

PROUD е открито проучване, проведено в 13 клиники за сексуално здраве в Англия.

Първоначално PROUD е рандомизирано изследване, в което участниците получават PrEP или веднага, или след година, на случаен принцип. Но в самото начало всеки участник получава PrEP

Резултатите от PROUD доказват, че PrEP е икономически изгоден начин за борба с епидемията от ХИВ във Великобритания.

Дозировка при поискване: IPERGAY Study 2015

IPERGAY подкрепя по-евтин и по-гъвкав начин за използване на PrEP.

Това френско-канадско проучване разглежда дозирането при събитие или поискване. То е индивидуализирано към времето, в което хората са правили секс. Не е имало заразяване при хора, които са приемали PrEP според указанията.

Заедно с резултатите от iPrex и iPrex-OLE, това проучване предполага, че 4 дози PrEP седмично дават повече от 96% защита за мъжете. Проучването разглежда главно мъже, правещи секс с мъже, както приемащата, така и пенетриращата страна в секса.

IPERGAY-OLE потвърждава, че PrEP е високоефективен за предотвратяване на заразяване с ХИВ при мъже, правещи секс мъже, с висок риск и чести сексуални контакти. Проучването показва 97% относително намаляване на разпространението на ХИВ в групата на участниците.

#cantpassiton: PARTNER проучване 2016 и PARTNER 2 2018

Проучванията PARTNER и PARTNER 2 установяват, че вероятността ХИВ позитивен човек с неоткриваем вирусен товар да предаде вируса на сексуален партньор, е научно еквивалентна на нула.

Тези данни отново и отново потвърждават, че неоткриваемото е равно на непредаваемо.

Н = Н

Проучването PARTNER установява, че не се е случило нито едно заразяване по време на 58 000 сексуални акта с проникване без презерватив между 888 двойки. Това е изключително важно.

Проучването PARTNER:

Проучването е проведено на 75 клинични места в 14 европейски страни.

От проучването PARTNER знаем, че хората, живеещи с ХИВ, не могат да предадат вируса по време на секс без презервативи, ако:

PARTNER 2 (2014 – 2018) набира само гей двойки. При 972 двойки гей мъже и 77 000 секс акта без презерватив резултатите са същите.

Резултатите показват, по думите на изследователите, „степен на предаване в рамките на двойката равна на нула“ както за хомосексуалните, така и за хетеросексуалните мъже.

Главният изследовател Алисън Роджър казва за aidsmap.com: „Упорито търсихме предаване. И не намерихме.“

Според резултатите от изследването, трябва да правиш секс без презерватив в продължение на 435 години, преди да има вероятност за едно предаване. Уверено може да се каже, че рискът е нулев!

Нулеви предавания означава нулев риск.

Това се нарича лечение като превенция или TasP (от англ. treatment as prevention).